Category: MV อารยสถาปัตย์

photo 0

แนะนำรายการกฤษนะทัวร์ยกล้อ

พบกับรายการ กฤษนะทัวร์ยกล้อ ทุกเช้าวันอาทิตย์ เวลา 9.30 – 10.00 พาทัวร์อารยสถาปัตย์ รณรงค์ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ทั่วไทย สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม ก้าวไกลสู่ AEC และเวทีโลก แล้วพบกันที่ www.nationtv.tv