Category: FD TV

47849 0

กฏหมายเพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์ไทยสู่ผู้นำอาเซียน (1) กฤษนะเวิลด์ 29-4-60 ช่วง 2

กฏหมายเพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์ไทยสู่ผู้นำอาเซียน (1) กฤษนะเวิลด์ 29-4-60 ช่วง 2  ตั้งวงเสวนา ถกปัญหาด้านกฏหมายอารยสถาปัตย์ กับ อดีตรัฐมนตรี – นักกฏหมายชื่อดัง คุณปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พร้อมตัวแทนทนายความจิตอาสา นักธุรกิจ – นักวิชาการ และทีมฑูตอารยสถาปัตย์ มาร่วมถกปัญหา...

47847 0

กฏหมายเพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์ไทยสู่ผู้นำอาเซียน (1) กฤษนะเวิลด์ 29-4-60 ช่วง 1

กฏหมายเพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์ไทยสู่ผู้นำอาเซียน (1) กฤษนะเวิลด์ 29-4-60 ช่วง 1  ตั้งวงเสวนา ถกปัญหาด้านกฏหมายอารยสถาปัตย์ กับ อดีตรัฐมนตรี – นักกฏหมายชื่อดัง คุณปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พร้อมตัวแทนทนายความจิตอาสา นักธุรกิจ – นักวิชาการ และทีมฑูตอารยสถาปัตย์ มาร่วมถกปัญหา...

253144 0

ฑูตอารยสถาปัตย์ไทยแอร์เอเชีย สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวล คุยกันยามเช้า 27-4-60

ฑูตอารยสถาปัตย์ไทยแอร์เอเชีย สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวล คุยกันยามเช้า 27-4-60

กิจกรรมรณรงค์ 0

ฑูตอารยสถาปัตย์ไทยแอร์เอเชีย สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวล คุยกันยามเช้า 26-4-60

ฑูตอารยสถาปัตย์ไทยแอร์เอเชีย สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวล คุยกันยามเช้า 26-4-60