Category: งานออกแบบ

EyWwB5WU57MYnKOuFZmjFIFKgt6Gv8jISV05U1FBKk6ZSzbf0Mobro

นานาทัศนะ กับ “อารยสถาปัตย์”

นานาทัศนะ กับคำว่า “อารยสถาปัตย์” (ความเจริญก้าวหน้า+สถาปัตยกรรม) และ “สถาปัตยาทร” (สถาปัตยกรรม+ความเอิ้ออาทร)” ความมุ่งหมายของ “อารยสถาปัตย์” (โดย กฤษนะ ละไล 6 สิงหาคม พ.ศ.2557) อารยสถาปัตย์ (อารยะ/ความเจริญก้าวหน้า+สถาปัตยกรรม) ไม่ใช่แนวคิดเชิงการสงเคราะห์ หรือการกุศล แต่เป็นเรื่องการพัฒนาสิทธิความเสมอภาคตามกฏหมาย...

57-034-lift-elevator-universal-design 0

ทำไมลิฟต์ตามสถานีรถไฟญี่ปุ่นมักมีหน้าต่างกระจก?

     นอกจากเพื่อความปลอดภัยเพราะเราสามารถมองเห็นทั้งด้านนอกด้านในได้แล้ว ยังทำไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินลิฟต์มีปัญหา ผู้ที่เป็นใบ้และหูหนวก สามารถแสดงท่าทางขอความช่วยเหลือให้คนด้านนอกเห็นได้อีกด้วย1เป็นหนึ่งในการออกแบบเพื่อทุกคน บางที่ยังมีปุ่มฉุกเฉินสำหรับผู้ที่เป็นใบ้โดยเฉพาะ อยู่ข้าง ๆ ปุ่มฉุกเฉินปกติ      นอกจากเพื่อผู้พิการทางการสื่อความหมายแล้ว มาดูกันต่อว่ามีการออกแบบอย่างไรเพื่อใครกันอีกบ้าง แผงปุ่มกดระดับต่ำ สำหรับผู้ใช้เก้าอี้เข็น ราวจับ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ใช้เก้าอี้เข็น ผู้พิการทางสายตา...

57-036-barrier-free-universal-design 0

การกำจัดสิ่งกีดขวางต่างจากอารยสถาปัตย์อย่างไร?

     การกำจัดสิ่งกีดขวาง หรือการสร้างสภาพแวดล้อมปลอดสิ่งกีดขวางทางกายภาพ ต่างจากอารยสถาปัตย์ตรงที่ การกำจัดสิ่งกีดขวางนั้นแก้ไขสิ่งที่มีอยู่แล้ว ในขณะที่อารยสถาปัตย์นั้นเน้นการออกแบบให้ทุกคนใช้ได้ตั้งแต่ต้น      การกำจัดสิ่งกีดขวางบางครั้งจึงเป็นแก้การปัญหาเฉพาะจุด ทำเพื่อคนเฉพาะกลุ่ม เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ และมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง บางครั้งด้วยข้อจำกัดหลาย ๆ ด้าน ทำให้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนอยู่ไกล ทำให้คนใช้ต้องเดินอ้อม...

57-040-kerb-height 0

ขอบทางเท้ากับถนนควรสูงเท่าไหร่? Footpaths Standard

แน่นอนว่าคนลากกระเป๋าเดินทาง ผู้ใช้เก้าอี้เข็น คนเข็นรถเข็นเด็ก ก็ย่อมอยากได้ทางที่เรียบสนิทไปยังถนนบริเวณทางข้าม แต่ความเรียบเกินไปนั้นทำให้ผู้พิการทางสายตาแยกแยะไม่ได้ว่าตอนนี้กำลังอยู่บนถนนหรืออยู่บนทางเท้า ที่ญี่ปุ่นจึงกำหนดมาตรฐานความสูงระหว่างขอบทางเท้าและถนนบริเวณทางข้ามไว้ที่ 2 เซนติเมตร (1 เซนติเมตรในบางพื้นที่) ซึ่งต่างกันเพียงพอให้ผู้พิการทางสายตารับรู้ได้ด้วยไม้เท้าขาว นับเป็นความพยายามในการออกแบบสภาพแวดล้อมให้ตอบโจทย์คนหลากหลาย เพื่อให้เดินทางไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเอง ขอบคุณข้อมูล: https://japan1616.wordpress.com/category/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C/page/2/

S__8282115 0

สำรวจอารยสถาปัตย์ @น่านธาราเพลส

UDThailand พาไปเที่ยวน่าน และพักผ่อนกันที่ “น่านธาราเพลส” เจ้าของที่พักอาศัยอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานาน  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล จึงทำที่พักให้สะดวกวิลแชร์ มีทางลาดเข้าถึงห้องพัก ห้องอาหาร และทำห้องน้ำในห้องพักให้สะดวก      แต่เพราะคนทำไม่ได้ใช้ และคนใช้ไม่ได้ทำ จึงทำให้มีข้อบกพร่องบ้าง เช่นห้องน้ำ เปิดประตูเข้าไปเจออ่างล่างหน้า ขวาเป็นส่วนอาบน้ำ ซ้ายเป็นชักโครก หากขนาดรถเข็นใหญ่...

S__1015827 0

สำรวจห้องน้ำ SFW @CTW

     ห้องน้ำโรงหนัง SFW ใน CTW เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ มีป้ายวีลแชร์ติดไว้ แต่ มนุษย์ล้อยังใช้ไม่ได้จริงสำรวจห้องน้ำชั้น Lobby ปรากฏว่ามีแต่ ออกแบบผิด 1. ไม่มีป้ายที่หน้าห้องส้วม (ลองเปิดดูปรากฏว่าใช่) 2. ประตูเปิดออก เข้าไปแล้วคนนั่งรถเข็นคงดึงกลับมาปิดเองไม่ได้...