Category: งานออกแบบ

weddinginlove-20110610171223-501817938 0

บ้านอารยสถาปัตย์สำหรับคนพิการ ตอนที่ 5 [สวิทซ์ไฟ ที่เก็บของ] Universal Design Smart Homes(Switch board&Warehouse)

แผงควบคุมสวิทซ์ไฟ และปลั๊กต่างๆ      อยู่ในตำแหน่งเข้าถึงได้สะดวกและเอื้อมถึงระยะแตะด้านหน้าไม่เกิน 130 ซม.ด้านข้างไม่เกิน 149 ซม. ระยะต่ำสุดด้านหน้าไม่ต่ำกว่า 38ซม. ด้านข้างไม่ต่ำกว่า23 ซม. ควรสูงจากพื้น 120 ซม. ควรมีขนาดไฟพอสมควรที่จะเห็นได้ในระยะไกล ที่เก็บของ      ภายในเป็นที่โล่งไว้แขวนเสื้อผ้าหรือแบ่งเป็นชั้นวางของ...

weddinginlove-20110610171149-709598374 0

บ้านอารยสถาปัตย์สำหรับคนพิการ ตอนที 4 [บันได ทางลาดเอียง ชานพัก]

บันได      สำหรับคนตาบอด ควรมีการทำแถบพื้นผิวต่างสัมผัสล่วงหน้า เป็นระยะอย่างน้อย 1 ม. จากบันไดขั้นแรก มีระยะลูกตั้ง, นอนที่คงที่ ไม่ควรทำลูกตั้งโปร่งหรือเว้นลูกตั้ง เพราะไม้เท้าอาจสอดเข้าไป ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ขนาดลูกนอนไม่ควรต่ำกว่า 27ซม.ลูกตั้งไม่ควรเกิน 18ซม. ความชันสูงสุดไม่เกิน 35 องศา ลักษณะขอบขั้นควรทำผิวโค้งมนแทนสันเหลี่ยม ทางลาดเอียง...

weddinginlove-20110610171120-1075814697 0

บ้านอารยสถาปัตย์สำหรับคนพิการ ตอนที่ 3 [การออกแบบพื้น]

การออกแบบพื้น ลักษณะควรเป็นแนวตรง ลักษณะผิวมีความแข็ง, เรียบและฝืด หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนระดับและควรระบายน้ำได้ดี ราวกันตก ควรสูงไม่น้อยกว่า 1.11ม. เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่สูงกว่าครึ่งนึงของร่างกายเล็กน้อย และควรทำขอบกั้นที่พื้นสูงอย่างน้อย 0.10 ม.(10 ซม.) เพื่อป้องกันการไถลตกของรถเข็น ทางเข้าและประตู  – สำหรับคนตาบอด ควรมีขนาดความกว้างพอสมควร เพื่อให้เดินผ่านได้สะดวก และไม่ควรยกพื้นต่างระดับ หากจำเป็นควรทำเป็นทางลาดเอียงเพื่อป้องกันการสะดุดหกล้ม – สำหรับคนนั่งรถเข็น...

Capture 0

บ้านอารยสถาปัตย์สำหรับคนพิการ ตอนที่ 2 [ผู้พิการตาบอด- ผู้พิการนั่งรถเข็น]

ผู้พิการตาบอด- ผู้พิการนั่งรถเข็น โดยทั่วไปความพิการที่ส่งผลต่อการใช้สอยพื้นที่ในอาคารที่เราสามารถพบบ่อย ได้แก่      -ความพิการทางการมองเห็น เช่น คนตาบอด       -ความพิการทางการเคลื่อนที่ เช่นผู้พิการที่ใช้ล้อเลื่อน  การออกแบบเพื่อผู้พิการ ข้อควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร ในส่วนต่างมีดังต่อไปนี้ ทางเดินสำหรับคนตาบอด โดยทั่วไปช่องทางที่แคบที่สุดสำหรับคน 1 คนเดินผ่าน คือ 0.62ม. ถ้าผู้พิการที่ใช้ไม้เท้าอาจต้องการพื้นที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย...

EyWwB5WU57MYnKOuFqNEZnoE3tXgInCy7uMqNl7bZUoOkulJtQycLU 0

สร้างโทรศัพท์ให้คนพิการใช้

บริษัทอิสราเอลแห่งหนึ่งสามารถสร้างโทรศัพท์มือถือสำหรับคนพิการใช้โดยไม่ต้องใช้มือเลย บริษัทซีซาเม เอนนาเบิล สร้างโทรศัพท์นี้ สำหรับผู้พิการด้วยโรคเซลล์ประสาทสั่งการเสื่อมถอย โรคอัมพาตของสมองใหญ่ หรือโรคอื่นอันเป็นเหตุให้ทั้งมือและแขนพิการ เครื่องนี้จะสามารถใช้กับโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งมีอุปกรณ์ติดตามการหันเหของศีรษะอยู่ด้วย ช่วยให้มันตามติดท่าทางของ ศีรษะ ในการควบคุมตัวชี้ตำแหน่งบนจอภาพของคอมพิวเตอร์ ตัวชี้ตำแหน่งจะมีฐานะเสมือนกับเป็นนิ้วมือ ที่คนธรรมดาจะทำกับโทรศัพท์มือถือธรรมดา ผู้คิดค้นโทรศัพท์นี้ นายจิออรา ไลว์น ก็เป็นผู้พิการคนหนึ่งด้วยเหมือนกัน เขาเผยความรู้สึกเมื่อคิดมันขึ้นได้ว่า “ชีวิตของผมเท่ากับว่าได้เปลี่ยนจากเมื่อสมัยหินมาในยุคโทรศัพท์อัจฉริยะ...

banjaidee-banidea-1 0

บ้านอารยสถาปัตย์สำหรับคนพิการ ตอนที่ 1

ความหมายของผู้พิการ      คนพิการ ตามกฎหมายมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 หมายถึง บุคคลที่มีความผิดปกติ หรือบกพร่องทางร่างกาย ทางสติปัญญาหรือทางจิตใจ  ลักษณะความพิการ      ลักษณะความพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ....