Category: Design

wpid-1479812520517.jpg 0

Wristband: AIDER Care

      ผลิตภัณฑ์ AIDER Care เป็นนวัตกรรมใหม่ในรูปแบบของ Wearable Device ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและลดความเสี่ยงด้านการเกิดปัญหาสุขภาพทางกายภาพ ด้วยการเก็บข้อมูลและรายงานกิจวัตรประจำวันจากเทคโนโลยีการติดตามการเคลื่อนไหวขั้นสูง ตรวจจับการออกนอกพื้นที่พักอาศัย และแจ้งเตือนทันทีเมื่อผู้สวมใส่เกิดอุบัติเหตุหกล้ม เพียงแค่กดปุ่มเพื่อขอความช่วยเหลือจะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลโดยทันที         สามารถพบกับ AIDER Care...